I LOVE DESIGN
WEB DESIGN |  MOTION GRAPHICS  |  ANIMATION  |  3D  |  VIDEO  |  VFX
View lookbook

3D är inte bara animerade rymdfilmer

Planet 11 visualiserar allt från gem till läkemedelsprocesser – inget är för litet eller för stort. Vi har valt 3D för att vi tycker att det är världens bästa verktyg när man vill presentera sina tankar. Vad skulle du kunna använda 3D till?

Det är pedagogiskt att kunna visa produkter, processer och funktioner på ett enkelt och tydligt sätt.
Det är dynamiskt - skapa en egen verklighet där bara det som är viktigt för dig och dina kunder finns med. Du kan visa de stora sammanhangen och de små detaljerna. Bygga på eller ta bort, allt efter som behoven uppstår. Du bestämmer.
Det är inspirerande att förbättra något som redan finns eller visa hur det kommer att se ut i framtiden.
Det är kostnadseffektivt och flexibelt när samma 3D-modell kan visas ur flera olika vinklar, sättas in i olika miljöer och sammanhang och användas i allt från trycksaker till att skriva ut prototyper i plast.

Det kan också vara snyggt. Se bilderna i galleriet. De visar några exempel på hur vi hjälpt våra kunder sedan 1998. Självklart hoppas vi få hjälpa dig också.

Välkommen till Planet 11. Här är allt möjligt.

Örebro år 1215

Design som strategi. Design som process. Design som formgivning.

svid

Felix Mendelssohns "Elias himmelsfärd" är ett dramatiskt verk för stor orkester och stor kör och fyra solister. Uppdraget var att illustrera affischen till konserter i Stockholm och Linköping hösten 2014.

"Medan de gick och samtalade,
se, då kom en vagn av eld
med hästar av eld och
skilde de båda från varandra.
Och Elia for i stormvinden upp till himlen."